Conferentie Mind the Gap, de kunst van het ontregelen

 

Op 7 maart 2012 vond de doe-conferentie ‘Mind the gap; dementie en de kunst van het ont-regelen’ plaats in de Bagagehal van Loods 6 te Amsterdam. De conferentie werd georganiseerd door De Stichting Koffer i.s.m. ASVZ locatie Udenhout en MAER en werd mede mogelijk gemaakt door Quality of Life, gesubsidieerd door de Europese Unie, LLP. De ca 100 aanwezigen werden uitgenodigd ’to make up their Mind’ tussen 9.30-17 uur!

Doorgaan op de ingeslagen weg om de uit dementie voortkomende chaos te proberen te beteugelen, aan regels te binden en vaak achter de feiten aan blijven lopen, omdat de veranderingen in de realiteit sneller gaan dan wij kunnen regelen. Of te opteren voor een mogelijk andere aanpak?

Onze ervaring is dat een andere aanpak mogelijk is wanneer je de kunst van het ont-regelen gaat beoefenen.
In de conferentie kregen deelnemers concrete handvatten en (inter)nationale kunstpraktijkvoorbeelden aangeboden om binnen het eigen leef– en werkgebied van dementie een nieuwe aanpak, een nieuw beleid op te zetten waardoor de kwaliteit van leven van alle betrokkenen verbetert.

Lees voor meer informatie:
• uitnodiging Mind the Gap klik hier
• 1e nieuwsbrief: over workshops en mensen die deze dag mogelijk maakten; klik hier
• 2e nieuwsbrief: over ‘expertise uit het werkveld’, de locatie en de catering; klik hier
• 3e nieuwsbrief: over de conferentie zelf in beeld en verhaal; klik hier

‘Allereerst wil ik je zeggen dat ik het een geweldig mooie dag heb gevonden. Ik heb gelachen, genoten, geleerd, gekeken, en gedeeld. Wat een mooie dag! De manier waarop jullie de conferentie hebben ´gemaakt´ was creatief en inspirerend…… De ochtend heb ik als deelnemer beleefd en dat was heel fijn. Zelf had ik het in de loop van de dag dat ik steeds meer wilde delen met de deelnemers………en kwam ik tijd te kort ………… Ik hoop dat jullie het enthousiasme wat er ook woensdag vanaf straalde kunnen vasthouden in jullie werk!!! Het is zo’n mooie inspiratie voor zoveel mensen om jullie heen! En het boek is ook erg mooi geworden! Iets om trots op te zijn.’

Lies van der Gragt-Zigterman
verzorgende Lauwershof

‘Ik wil jullie even zeggen dat ik enorm heb genoten van de conferentiedag. Supergoed georganiseerd, creatieve aanpak, sterke inhoud, afwisseling, de inwendige mens werd verwend, fijne sfeer. Ja, hartstikke goed dus! Jammer dat er “maar” twee workshops gevolgd konden worden. Ik hoop dat jullie ook met een warm en positief gevoel terugkijken op al het werk. Je weet nooit wat je met zoiets bereikt maar volgens mij hebben jullie heel wat zaadjes geplant, ontmoetingen mogelijk gemaakt en mensen de kans gegeven van elkaars expertise gebruik te (gaan) maken. De volgende dag heb ik in een verzorgingshuis gespeeld en ontmoette ik het afdelingshoofd. Zij was ook bij de conferentie geweest en was ook superenthousiast. Ze blaast daar de boel nieuw leven in en was door de ervaringen van de dag ervoor gesterkt in haar visie. Mooi hè. Ik wens jullie toe dat je uit kan rusten en af en toe iets kan meekrijgen van de oogst, die er na jullie zaaiwerk, zeker zal zijn!’

Anneke Schootstra
zelfstandig ondernemer

‘Ik loop al heel wat jaartjes mee in de zorg rondom mensen met dementie. Kom regelmatig bij Alzheimer bijeenkomsten en ben programma coördinator van een ontmoetingscentrum. Zelden zag ik zo’n soepele uitleg van dementie: de losse eindjes. Ik heb er nog dagelijks iets aan. Complimenten voor de wijze van uitleg. Heel erg graag zou ik de presentie in mijn bezit krijgen. Naast het opvangen van mensen met dementie is het ook mijn taak om de mantelzorgers te ondersteunen. De presentatie zoals ik die op 7 maart bij u heb bijgewoond, zou mij hier heel goed bij kunnen helpen. Is het mogelijk om deze te krijgen?

Gerda Elshof
programma coördinator van het SVRZ ontmoetingscentrum Het Lint te Tholen

‘Nog maar amper een week geleden stonden we aan de vooravond van een mooie dag! Nu een week later, is mijn hoofd nog steeds positief gevuld nav de inhoud en organisatie van de Mind the Gap conferentie en jullie mooie boekje! Wat een prachtig document is dat geworden, je wordt er blij van als je erin gaat lezen!’

Margreet Gillebaart
Beleidsmedewerker Stichting Welzijn Ouderen