de buurt als LevensLab

We gaan met alle betrokkenen op onderzoek in de praktijk.
Ons vertrekpunt is helder:
Hoe kunnen we de sociale én natuurlijke samenhang
in de buurt vergroten?
Hier begint het avontuur.
Hoe we ons doel gaan bereiken weten we niet.
Het niet-weten is exact wat we nodig hebben om te ontdekken en
van en met elkaar te leren.

Feiten en waarnemingen verzamelen, verbanden leggen en patronen / fenomenen en herkennen, maken dat we met elkaar inzichten ontwikkelen in hoe het wel en niet werkt. Zo worden obstakels werkmateriaal en kunnen ‘ongrijpbare’ zaken, stem krijgen en gehoord worden.