push and pull
Door in de situatie te stappen, ontdekte ik dat ik de chaos koste wat koste buiten mij wilde houden en de impact die het had op mijn handelen. Door dit te (h)erkennenn, kon ik er meer zijn en bij de waarneming van chaos en onrust blijven, zonder zelf chaotisch te worden. Hierdoor ontstonden veel wezenlijkere uitwisselingen met mijn moeder.
push and pull

dementie ontregelt

Dementie neemt overal ter wereld hand over hand toe. Als samenleving en binnen ons eigen leven worden wij uitgedaagd hier op menselijke manier mee om te gaan.
Hoe doe je dit (met elkaar)?

Dementie ontregelt.
De ervaring leert dat we met regelmaat achter de feiten aanlopen, omdat de veranderingen in de realiteit sneller gaan dan wij kunnen bijhouden. De hieruit voortkomende chaos proberen we te beteugelen en door regels in de hand te houden.

Ondanks goede wil wordt de kloof tussen ‘hoe het was’ en wat er nu mogelijk is, steeds groter. Het vinden van een manier om hier, met elkaar, op menselijke wijze mee om te leren gaan, is een hele klus. Door bezuinigingen wordt dit leerproces extra onder druk gezet. Hierdoor wordt het voor alle betrokkenen steeds zwaarder om elkaar te ontmoeten en te bereiken.

Wat kunnen we doen?
Leren omgaan met de ont-regeling en de realiteit onder ogen zien door er zelf mee aan de slag te gaan, oefenplekken creëren en leren communiceren in elke fase en hoe dan ook. De Stichting Koffer biedt concrete handvatten om binnen het leef– en werkgebied van dementie een nieuwe aanpak, een nieuw beleid mee vorm te geven. Dit doen we door uit te gaan van wat er is, om te gaan met ‘het niet-weten’ en hier vanuit tot een nieuwe context te komen. Dit opent de deur naar kwaliteit van leven en ‘empowerment’ voor alle betrokkenen. Door het aanspreken van de aanwezige kwaliteiten kan er plezier, zin en vitaliteit in het werk en de omgang ontstaan.
Wij focussen op de sociaal creatief vermogen in ieder mens.

Naast trainingen op maat waarin wij samen met u op pad gaan, kunt u ook meegenieten van hoe wij zelf vorm hebben gegeven aan onze ervaringen met dementie via theatrale producties, boeken, kaarten en een gratis creatieve Europese handleiding die u kunt downloaden.