doen wat jij kunt

Alles wat leeft, is opgebouwd uit dezelfde elementen en volgens dezelfde wetmatigheden. Tegelijkertijd is ieder wezen uniek. De natuur stemt zich volledig af op de omgeving en verschijnt in iedere nieuwe cyclus op een manier die de op dat moment geldende realiteit optimaal reflecteert.

De mens heeft het vermogen en de mogelijkheid om waar te nemen, te reflecteren en vanuit eigen inzicht te handelen. Ieder van ons doet dat vanuit eigenheid. Het is deze eigenheid, die in het project Natuurlijk Verbinden wordt aangesproken. Wat jij kunt doen, kunt bijdragen en zaaien is uniek.

Vanuit eigen ZINgeving, ZIN geven aan het samen leven met medebuurtbewoners, natuurlijke en menselijke, staat centraal in dit project.
In de praktijk betekent dat, dat je eigen creativiteit wordt aan gesproken, talenten op allerlei gebied verwelkomt worden en ingezet voor meer natuurlijke én sociale samenhang!