Genieten of Niet (te) Genieten

traject van 15 bijeenkomsten in het Evean Eduard Douwes Dekkerhuis te Amsterdam, februari-juni 2006

personeel
bewoners
familie

uitwisseling personeel, familie en kunstenaars

familie, personeel en bewoners samen aan het werk

afsluiting

uitwisseling met collega’s, familie, belangstellenden en genodigden