missie en visie

 

Bijdragen aan meer samenhang in menselijke en natuurlijke organisatie door deelnemers sociale én creatieve tools te bieden die hen meer grip geven op de continu veranderende werkelijkheden in hun leven en/of werk.

Hierdoor vergroten ze de eigen impact op hun directe leefomgeving.
Door te vertrekken vanuit ZINgeving en waardering van (elkaars) eigenheid groeit het willen bijdragen en je inzetten t.d.v. het gezamenlijke geheel.

DSK faciliteert deze netwerken d.m.v. contact maken, communiceren en co-creëren.
De afgelopen 15 jaar was de focus op het dementieveld gericht (mensen met dementie, mantelzorgers, etc.). met die ervaring stelt DSK zich ten doel zich de komende 15 jaar in te zetten t.d.v. het ontwikkelen van sociale én natuurlijke samenhang in wat wij ‘ecologische dementie’ zijn gaan noemen.

Uitgangspunt
In ons werk met oudere mensen komen we tegen hoe de onmacht om elkaar te verstaan de werk-, familie- en/of vriendschapsrelaties in de weg staan. Door de ouderdom en ziekteverschijnselen, maar ook door de toenemende werkdruk en veranderingen binnen het werkveld wordt er een enorm appel gedaan op de eigen creativiteit en eigen activiteit van alle betrokkenen.
In het werk met de natuur is het verstaan van en samenwerken met de natuur als levend wezen de uitdaging. Ook hier worden we uitgenodigd ons om ‘anders’ te luisteren en ons wezenlijk te verbinden.
Naast algemene verandermoeheid, is er vaak ook sprake van gebrek aan informatie of ontbreekt de mogelijkheid om op de werkvloer / in de praktijk te oefenen binnen de nieuwe omstandigheden. Dit heeft ons geïnspireerd een aanbod te ontwikkelen dat praktisch is en direct op de werkvloer of in de buurt geïmplementeerd kan worden.

Veranderingen
Bij veranderingen in een mens, de natuurlijke omstandigheden of in de relatie tussen mensen onderling en mens en natuur, bestaat de neiging vast te houden aan ‘hoe het was’. Men probeert de onontkoombare chaos te voorkomen en waar deze aan het licht komt weer in een algemeen aanvaard patroon terug te stoppen. Wanneer deze chaos echter wordt toegelaten als materiaal om mee te werken weet je niet van te voren wat er gaat gebeuren. We ruilen een bekende manier van met elkaar omgaan in voor een nu nog onbekende manier.

Een nieuwe kijk
Wij werken met kunstenaars, omdat zij bij uitstek in staat zijn met en in chaos te werken. Zij kunnen uit de chaos iets nieuws laten ontstaan door ‘er-bij-te-blijven’ en ‘mee-te-bewegen’. Dit inzicht en deze ervaring geeft een nieuwe kijk op de situatie en kan een aanknopingspunt zijn voor gezamenlijke activiteiten. Het vermogen van de kunstenaar ligt in het begeleiden van anderen door de chaos naar nieuwe mogelijkheden.

Van kunst naar kunde
Wanneer wij de kunst leren verstaan om erbij te blijven en de chaos als werkmateriaal gebruiken, kunnen we de chaos in de mens en in de werk- of familierelatie ook op deze manier gaan benaderen. Zolang de chaos er mag zijn (en we zelf niet chaotisch worden) is het mogelijk binnen de veranderende omstandigheden te werken aan iets nieuws.

LevensLab
Het oefenen in het samenwerken met de natuur vraagt naast menselijke sociale, communicatieve skills ook om ‘in het Leven’ te gaan onderzoeken en experimenteren. Zo worden wij onderzoekers in ons eigen leven, in onze eigen omgeving. Dit vraagt om een aanpak die daadwerkelijk informatie uit het gehele systeem én de hele samenhang meeneemt. Door vanuit het geheel te werken, kunnen mens én natuur hun plek innemen en met elkaar creëren!