Natuurlijk Verbinden

Natuurlijk Verbinden is de overkoepelende naam van het nieuwe project van De Stichting Koffer.

Na 15 jaar intensief bijdragen in het dementieveld aan het opzetten van menselijke netwerken t.d.v. het overkoepelende geheel, hebben we veel ervaring opgedaan in het werken met uiteenvallende structuren. Het organiserende en zelfregulerende principe in de mens zelf (degene met dementieverschijnselen), in de omgang met de ander en de realiteit raakt ontregelt. Om het Leven te kunnen blijven leven blijkt een nieuwe organiserende, opbouwende kracht én een nieuwe taal nodig.
Mantelzorgers, zorgprofessionals, vrijwilligers, vrienden, bekenden en buren hebben deze uitdaging aangenomen en zijn gezamenlijk deze kracht gaan verzorgen.
Zij worden voortdurend uitgenodigd obstakels die zij tegenkomen, om te zetten in samenwerking vanuit de vraag:<em>hoe</em> draag ik bij aan het geheel?
Oude denkbeelden, waarden, patronen die niet meer meewerken, worden soms met hand en tand verdedigd. Tot het bewustzijn en inzicht komt, dat het ‘niet meer werkt’. Dan blijkt het Leven binnen de mogelijkheden weer te gaan stromen.

Wij zien dezelfde fenomenen in de natuur. Ook daar valt de samenhang uiteen: Dit noemen wij ‘ecologische dementie’.
DSK zet zich in voor het opstaan van een nieuwe samenhang uit de uiteenvallende structuren, zodat naast de Liefde voor de mens ook de Liefde voor de natuur en al wat Leeft meer kan stromen.

Vanuit vragen als:
*Waarom is de natuur belangrijk en hoe kunnen we bijdragen aan meer samenhang tussen mens en natuur t.d.v. het geheel?
*Hoe kun je de grote ecologische vragen van onze tijd terug brengen naar kleine acties in de wijk?
*Waar te beginnen?
*Hoe kun je de stem van water horen?
*Hoe kun je de zoektocht van de bij naar voedsel van binnenuit mee beleven?
*Hoe zet je je zintuigen, waarnemingen en verbeeldingskracht in om onze natuurlijke medebewoners in de buurt en op aarde te verstaan en te ondersteunen?
gaan we op pad.

Met de ervaring en inzichten die wij hebben opgedaan, mobiliseren we daar waar mogelijk nieuwe opbouwende structuren in mens, natuur en buurt. We benaderen de buurt als LevensLab, sluiten aan bij wat de creativiteit en ZIN van ieder individu en ondersteunen doen wat jij kunt en faciliteren co-creatie van mens & natuur.

Spreekt dit u aan, wilt u meedoen of in uw buurt een LevensLab starten?
Wees welkom en laat het weten via marjolein@destichtingkoffer.nl.

We houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen en mogelijkheden!

de buurt als LevensLab

onderzoeken in de praktijk

co-creatie mens & natuur

werken vanuit diversiteit en samenhang

doen wat jij kunt

meedoen of opzetten in jouw buurt?