Van je Kunst een Kunde maken: opleiding voor kunstenaars

Een scholingstraject waarin kunstenaars worden uitgenodigd een verbinding te maken tussen hun eigen kunstvorm en de insteek van De Stichting Koffer en te werken met innerlijke en uiterlijke waarnemingen en het onderscheid daartussen met als doel door middel van creatieve activiteiten contact te leggen met individuele en groepjes bewoners.

Gericht op het werken met dementerende ouderen en/of andere doelgroepen
Dit traject kan individueel of als groep gevolgd worden.
3 werkbijeenkomsten van 2 – 2 ½ uur en 7 bijeenkomsten op de werkvloer
individuele coaching: zie DVD