Privacyverklaring

De Stichting Koffer legt gegevens vast van deelnemers aan trainingen, belangstellenden en donateurs (Vrienden) zoals naam, adres, woonplaats, emailadres en overige gevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een training, voorstelling, aankoop van een boek etc. Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons vertrouwelijk behandeld.
Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om informatie te sturen die onze stichting betreft zoals nieuwsbrieven over gestarte en afgesloten projecten.
U kunt zich te allen tijde afmelden als belangstellende. Stuur daarvoor een mail aan marjolein@destichtingkoffer.nl.

Wij verzamelen geen cookies en geven die ook niet door aan derden.