Van Kunst naar Kunde

* Een trainingstraject voor personeel, familie en/of vrijwilligers waarin de focus ligt op het zelfstandig ontwikkelen van gezamenlijke, aan kunst gerelateerde activiteiten met de bewoner(s) van 10- 30 minuten en het omgaan met obstakels die je in het doen van een gezamenlijke activiteit, jezelf en de ander tegenkomt. Het traject sluit aan op zorgzwaarte pakketten 5 & 7.

* aantal lessen in overleg, minimaal 7, maximaal 20 van 2 – 2 ½ uur, met tussenliggende huiswerkopdrachten van een ½ uur,

* kick-off: de principes van contact maken en creativiteit in een praktische doe-route, vervolgens creatieve vaardigheden (eerst zelf oefenen in de vier kunstvormen fysiek, beeldend, dramatisch en muzisch) en vervolgens toepassen op de werkvloer.

* De vragen van de deelnemers staan centraal en worden praktisch gemaakt via huiswerkopdrachten en coaching op de werkvloer. In de laatste bijeenkomst worden de opgedane kennis en ervaring ‘al doende’ gedeeld met genodigden (collega’s, familie, andere huizen enz.).

* creatief dossier om activiteiten te kunnen implementeren.

* afgesloten met een certificaat

* bij 12-16 deelnemers gefaciliteerd door 2 kunstenaars

zie dvd’s

zie beeldverslagen

naar bestelformulier

reacties management:

“Kwaliteit van leven, een maakbaar begrip in een maakbare wereld. Maakbaar in fysieke- en beïnvloedbaar in sociaal emotionele zin. Mits wij de ander werkelijk willen ontmoeten en jij je werkelijk wil verplaatsen in de wereld van de ander. Mijns inziens de essentie van de training ‘van kunst naar kunde’. Een thema waarmee medewerkers en verwanten ruim 20 weken hebben mogen stoeien, elkaar opnieuw hebben leren ontmoeten. Geleerd hebben dat ontmoeten soms met- en soms kan zonder woorden, dat beleving geen kunstje is maar begint met een emotionele verplaatsing en belangstellig in de ander. Het bewustwordingsproces van medewerkers en verwanten in het anders leren kijken is gedurende de training hierin een belangrijk aspect geweest. Een sturende en stimulerende rol vanuit de leidinggevende en de aan de woning verbonden orthopedagoog zijn belangrijk om draagvlak en verbinding te behouden en staat om die reden met regelmaat op de agenda van ons overleg. Kleine zichtbare momenten bij cliënten, een lach, een gedeeld emotioneel moment of gewenste nabijheid, maken het dat de training nog steeds actief beleefd en ervaren wordt door alle betrokkenen. Dat blijft het begin van een duurzame ontmoeting met de ander en een basis van de kwaliteit van ieders leven.”

Johan Remmers, sectormanager ASVZ

“De grote winst uit de training is de constatering dat, als je praat over welbevinden, dagbesteding en kwaliteit van leven, je niet hoeft te blijven hangen in grote abstracte begrippen (waar de medewerker op de werkvloer geen kant mee op kan), maar dat je dit kunt vertalen in eenvoudige activiteiten over de dag heen waarbij je gebruik kunt maken van een veelheid aan vormen uit de verschillende kunsten.”

Wilbert Groot, beleidsmedewerker Magentazorg

reacties deelnemers:

 • “Het woord activiteit heeft een andere betekenis gekregen en ook de tijd, het gaat om kwaliteit”
 • “Het moeten is eraf, er is meer ontspanning en plezier”
 • “Met kleine dingen kan je een hoop bereiken, ook tijdens de zorg”
 • “Op de werkvloer zit de cursus voortdurend in mijn achterhoofd”
 • “’t Geeft je zelf ook een goed gevoel”
 • “Het gaat over aandacht geven, aanraking geeft rust en ik heb geleerd de bewoners in hun waarde te laten”
 • “De eye opener was het volgen van je impuls, ik doe nu wel wat ik eerst niet durfde”
 • “Ik betrek de bewoners er nu bij, laat ze doen wat ze nog kunnen, kleine dingen”
 • “Dat je zomaar uit ’t niets een activiteit kunt opstarten!”
 • “Niet iedereen hoeft mee te doen, en dan doen ze toch mee!”
 • “Je speelt in op de situatie”
 • “Ik heb begrepen dat ik een prima instrument heb: mezelf!”
 • “Volgens mijn collega’s is het is nu de gezelligste huiskamer van de afdeling”