Vrijwilligersacademies

Er wordt steeds vaker een beroep gedaan op vrijwilligers.
in korte tijd inzetbaar zijn én verstand van zaken hebben. Participeren, instappen en deelnemen. Met kennis en informatie alleen kom je er niet. bovendien schrikt alleen (veel) informatie af.
Kan het ook anders?

De Stichting Koffer biedt een aantal praktische en ervaringsgerichte bijeenkomsten als aanvulling op de inhoudelijke bijeenkomsten.
Deze geven energie, sluiten aan bij de directe vragen van de deelnemers en maken kennismaking met het onderwerp in korte tijd mogelijk.

introductiebijeenkomsten zijn mogelijk m.b.t..
* Contact maken bij dementie
* Non-verbale Communicatie
* Luisteren
* Voorbij woorden & Logica
* van Niets Iets Maken

* Het ligt voor het oprapen
* Creativiteit
* de 4 Kunsten (Fysiek, Beeldend, Dramatisch, Muzisch)
* Iedere Kunst op zich

Zit uw onderwerp er niet bij?
Met veel plezier maken we ook naar aanleiding van het onderwerp een aanbod op maat!