methodiek: hoe, wat & waar

Hoe doen wij het?

* door te werken vanuit waarneembare feiten in het ‘hier en nu’: direct, concreet, praktisch en aansluitend bij de dagelijkse realiteit van de deelnemers.
* door het ontstane inzicht in een theoretisch kader te plaatsen: ‘double loop learning’.
* door gebruik te maken van technieken die op ‘empowerment’ zijn gericht: ‘Wat kun jij er mee?’ en ‘Hoe doe jij dat?’.
* door de fantasie te stimuleren, het hart te laten spreken en te laten ontstaan wat mogelijk is binnen de menselijke maat.
* door gebruik te maken van collectieve smartness
* door alle inzichten bundelen en te handelen ten dienste van het geheel

Wat levert het op?

* vitalisering van samenwerkingsverbanden door iedereen vanuit eigen kracht en op eigen wijze te laten bijdragen aan het gezamenlijke doel.
* een verandering in kennis, houding én gedrag.
* moed om te werken met het onverwachte en het ‘niet-weten’ en vertrouwen om te handelen vanuit het moment.
* ervaring, inzicht en handvatten waardoor men vastgelopen (creatieve) processen uit de verstarring haalt en in beweging kan brengen.

In welke vorm?

* korte en lange(re) scholingstrajecten.
* gelijklopende en/of gecombineerde trajecten met verschillende doelgroepen, zoals bewoners, familie, mantelzorgers, vrijwilligers, leerlingen/studenten, personeel en/of management.of natuur, buurtbewoners, scholen, wijk- en vrijwilligersorganisaties en gemeente,
* eenmalige workshops.
* theatrale interactieve werkvormen,

Waar werken wij?

* binnen zorginstellingen met alle betrokkenen: cliënten (bv bewoners), personeel, management, directie en anders betrokkenen (familie, mantelzorgers en vrijwilligers).
* overal waar mensen en natuur samen kunnen/willen werken: in buurt, school en gemeente, waterschap, regio en natuurpark (buurtbewoners, vrijwilligers, scholieren, docenten en beleidsmedewerkers en ambtenaren).
* ook andere organisaties zijn mogelijk, wij werken in principe overal waar mensen met elkaar samenwerken.